סמל יהודית קלפנר

צל"ש האלוף

צל"ש אלוף ללא מידע נוסף