צל"ש הרמטכ"ל

צל"ש הרמטכ"ל
צל"ש הרמטכ"ל


מוענק על ידי הרמטכ"ל, בעבור מעשה הצטיינות שאינו מגיע בדרגתו לדרגת עיטור. צל"ש זה מוענק הן ללוחמים והן ליחידות