צל"ש אלוף

צל"ש האלוף
צל"ש אלוף


מוענק על ידי אלוף, בעבור מעשה הצטיינות שאינו מגיע בדרגתו לדרגת צל"ש רמטכ"ל