צל"ש מפקד אוגדה

צל"ש המאו"ג
צל"ש מפקד אוגדה


מוענק על ידי מפקד אוגדה, בעבור מעשה הצטיינות שאינו מגיע בדרגתו לדרגת צל"ש אלוף הפיקוד