צל"ש מפקד חטיבה

צל"ש המח"ט
צל"ש מפקד חטיבה


מוענק על ידי מפקד חטיבה, בעבור מעשה הצטיינות שאינו מגיע בדרגתו לדרגת צל"ש מפקד אוגדה