רב"ט יעקב קולמן

ידיעות אחרונות

סיפור המעשה (נוסח לא רשמי): רב"ט יעקב קולמן הצטין בקרב באבו-עגיילה בכך שפינה פצועים תחת אש קטלנית. על מעשיו אלה זכה בצל"ש האלוף.