סגן יעקב אבן (אפשטיין)

צל"ש האלוף
יעקב אבן (אפשטיין) כמג"ד

יעקב אבן (אפשטיין) כמג"ד


סיפור המעשה: הנני לציין אותך לשבח על גילוי קור רוח, אומץ לב וכושר מנהיגות גבוה בשעת קרב, בזה שבהיותך מפקד על יחידת חוד ובהיותך בטנק הראשון אשר פרץ את הדרך מעזה לרפיח בתקופת מערכת "סיני", הצלחת לחסל 8 מוצבים מממוקשים, מחופרים עם תותחי נ.ט. ובזוקות בקרב לילה. לאחר שהטנק שלך עלה על מוקש, נזרקת מתוכו, אולם המשכת לנהל את הקרב מטנק אחר. חיים לסקוב, אלוף אלוף פיקוד הדרום ניסן תשי"ז 8 באפריל 1957יעקב אפשטיין = ג'קי אבן

כתבה מבמחנה יוני 2009

על מנהיגות קרבית, דברים שכתב בהקדמה לספרו שלך יאיר ליטביץ ב 2011

ספרו "
בנקודת הכובד" יחד עם שמחה מעוז על מלחמת יום הכיפורים התפרסם בשנת 2101

תעודת הערכה שקיבל ג'קי אבן ממפקדי מלחמת יום הכיפורים

סגן יעקב אבן (אפשטיין) - חיל השריון

כתבה על יעקב אבן ב "תמיד תותחן", מארס 2014

תעודת הערכה של הרמטכ"ל לג'קי אבן

כתבה על ג'קי אבן בדברי ימי אשקלון, יולי 2014

דבריו של ג'קי אבן בטקס חנוכת אנדרטת אוגדה 143 ביד לשריון, יוני 2018