טוראי יוסף ברמן

ידיעות אחרונות

סיפור המעשה (נוסח לא רשמי): טוראי יוסף ברמן נצטווה בליל ההתקפה על מוצבי רפיח לתפוס מחסה. הפקודה ניתנה לו ע"י המפקד שלו, שעה שהתקדם בשדה פתוח, שהיה נתון לאש מרגמות. טוראי ברמן שראה את מפקדו נע באותו השדה, הפר את הפקודה. כל עוד עסק המג"ד במתן פקודות הקרב, הלך טוראי ברמן בעקבותיו וחפר לו שוחות, שמתוכן היה המפקד יכול לתת את פקודותיו במידת בטחון יחסית וקטנה ביותר. על מעשיו אלה זכה טוראי ברמן בצל"ש האלוף.