טוראי אברהם מוסקוביץ

צל"ש האלוף

סיפור המעשה (נוסח לא רשמי): טוראי אברהם מוסקוביץ צויין לשבח ע"י האלוף על קור רוחו בשעת קרב. כשמקלען הזחל של טוראי מוסקוביץ הרים את ידו להטיל רימון, פגע כדור מצרי בידו והרימון התגלגל לתוך הזחל. טוראי מוסקוביץ לא איבד עשתונותיו, תפס את הרימון והשליכו החוצה. במעשהו זה הציל את חיי חבריו ואת חייו.