סגן שאול גלעדי

עיטור העוז ידיעות אחרונות
שאול גלעדי

שאול גלעדי


תיאור המעשה: בפעולת צה"ל בלבנון, ביום שישי, ה-15 בספטמבר 1972, נותק סגן שאול גלעדי מיחידתו בעת הקרב בג'אויה ונותר ב-זחל"ם בודד עם שמונה חיילים. סגן שאול גלעדי התגבר על חיילים לבנונים ועל מחבלים, ללא שימוש באש, ולקחם בשבי על רכבם. בהשתמשו בשבויים כבני ערובה להבטחת תנועתו בשטח האויב, חצה מוצבים וכפרים לבנונים וחזר לשטחנו. על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי