סגן רמי ביטמן ז"ל

ידיעות אחרונות
רמי ביטמן

רמי ביטמן


תיאור המעשה: ביום ה-6 ביוני 1967, בעמק דותן, ניהלה היחידה בה שרת סגן רמי ביטמן ז"ל כ-מ"מ סיור, קרב שריון בשריון. תוך כדי הקרב, קיבל סגן רמי ביטמן ז"ל פקודה ליצור מגע עם טנקי האוייב ולדווח על פעולתם. פעולה זו ביצע בקור רוח ובאומץ לב, כאשר הוא שומר מגע עם האוייב בטווח של 400-300 מטר. הוא עצמו נפל חלל בקרב על הרמה הסורית ביום ה-10 ביוני 1967, בהובילו פלוגת זחל"מים בשדה מוקשים. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי