סרן מימון בן-דוד

ידיעות אחרונות
מימון בן-דוד

מימון בן-דוד


תיאור המעשה: ביום ה-6 ביוני 1967, בירושלים, בעת שסרן מימון בן-דוד שימש כקצין אפסנאי, חילק תחמושת בקו העירוני, תוך הפגזה ואש יעילה של האוייב על עמדותינו. באחת מעמדות הקו העירוני, הפעיל כלי נשק ושיתק את עמדות האויב, המשיך יחד עם הכוח, שכבש את עמדת "הפעמון", ביוזמתו ומבלי שקבל פקודה לכך. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי