סגן משה בנטוב

ידיעות אחרונות
משה בנטוב

משה בנטוב


תיאור המעשה: ביום ה-6 ביוני 1967, בעמק דותן ניהלה היחידה, בה שרת סגן משה בנטוב כמפקד מחלקת טנקים, קרב שריון בשריון. תוך כדי קרב זה נפגע הטנק עליו פיקד ונשאר לעמוד בשטח פתוח, בטווח 800 מטר מטנקי האויב. סגן משה בנטוב המשיך בלחימתו, העסיק ושיתק 4 מטרות. רק לאחר פגיעות נוספות בטנק שלו, נתן פקודה לנטשו. פעולה זו בוצעה בצורה מסודרת, תוך שליטה מלאה על הצוות. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי