סמ"ר אלישע בן-עמי ז"ל

ידיעות אחרונות
אלישע בן-עמי

אלישע בן-עמי


תיאור המעשה: סמ"ר אלישע בן-עמי ז"ל שוחרר מתפקידו עקב שינוי במצב בריאותו. כשהתגייס גדודו, התייצב ובקש לחזור לתפקידו כמפקד טנק. בקרב על צומת קבטיה ביום ה-6 ביוני 1967 נתקע הטנק שלו בתעלה וכל הנסיונות לחלצו עלו בתוהו. סמ"ר אלישע בן-עמי ז"ל סרב לנטוש את הטנק, הוריד את הצוות והמקלע מהטנק, ארגן אותם להגנה והמשיך בנסיון לחלץ את הטנק. תוך כדי כך ניהל קרב עם האויב ואף הצליח לשבות מספר חיילי אויב. למרות האש החזקה שנתכה עליו מטנקי האויב, המשיך בנסיונותיו לחלץ את הטנק עד שנפגע ונהרג. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי