סגן חיים בקר

ידיעות אחרונות
חיים בקר

חיים בקר


תיאור המעשה: ביום ה-10 ביוני 1967, במוצב ג'לבינה, נפתחה אש כבדה על הכוח הפורץ מטווח קצר. סגן חיים בקר, מבלי שנצטווה ובלי שהיה זה מתפקידו המקורי, התפרץ עם עוד שני חיילים לתוך המוצב עוד לפני פריצת הגדרות, חיסל ברימונים שתי עמדות ואיפשר לכוח לחדור לתוך המוצב. האש נורתה עליו מטווח קצר ביותר, אך על ידי אגוף מוצלח הגיע עד לפתח העמדה ממש, מבלי שנפגע איש מחוליתו. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי