סמל ברוך גבע

ידיעות אחרונות
ברוך גבע

ברוך גבע


תיאור המעשה: ביום ה-8 ביוני 1967, מערבית לביר גפגפה, בעת קרב שריון בשריון שרת סמל ברוך גבע כמפקד חוליה טכנית בפלוגת שריון. תוך כדי הקרב, ובאזור מוכה אש, תיקן סמל ברוך גבע, בעזרת חייליו, מספר טנקים פגועים, ובכך איפשר הצטרפותם המהירה להמשך הלחימה. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי