סמ"ר שמואל דרור

עיטור המופת ידיעות אחרונות
שמואל דרור

שמואל דרור


תיאור המעשה: ביום ה-5 ביוני 1967, בעת קרב ההבקעה על מערכי חן-יוניס - רפיח, פקד סמ"ר שמואל דרור על שיירת דרג א' של פלוגת שריון. ליד אחד המוצבים נתקל בטנק של כוחותינו, שמפקדו נפגע ופונה, עלה עליו והוביל ממנו את השיירה עליה היה אחראי. בדרך, עד ההתחברות אל פלוגתו ברפיח, השמיד שלושה טנקי אויב וצוות בזוקה, שנקלעו בדרכו. בהמשך הלחימה פעל ביעילות ודאג לקדומם בזמן של הדרגים ושל טנקים פגועים שתוקנו. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי