סרן גיא יעקבזון

עיטור המופת ידיעות אחרונות
גיא יעקובזון

גיא יעקובזון


תיאור המעשה: ביום ה-7 ביוני 1967, בביר לחפן, בקרב עם טנקי אויב, נפגע הטנק של סרן גיא יעקבזון מספר פעמים. הוא החליף טנק והמשיך לפקד ולכוון את אש הטנקים של פלוגתו עד גמר הקרב. לאחר קרב זה, ניהל קרב עם טנקי אויב בג'בל ליבני והשמיד 18 טנקים. בהמשך הלחימה בקרב על מעברי המיתלה, השתתף סרן גיא יעקובזון בחסימה נגד גייסות האויב הנסוגים, חסם גישת האויב לפתחם והשמיד את טנקי האויב. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי