סגן אבישי לואנץ

ידיעות אחרונות
אבישי לואנץ

אבישי לואנץ


תיאור המעשה: בליל ה-6 ביוני 1967, בקרב על אום-כתף, בעת פריצת שדה מוקשים ופינויו תחת הפגזה קשה וממושכת, המשיך סגן אבישי לואנץ בעבודתו עד סיום הפינוי. ישב על כנף זחל"ם וכוון אותו לעבור דרך שדה המוקשים, כאשר מאחורי ה-זחל"ם נעו הפלוגה והגדוד. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי