סמל אריה לוצ'י

ידיעות אחרונות
אריה לוצ'י

אריה לוצ'י


תיאור המעשה: בליל ה-5-6 ביוני 1967, בקרב על מערך אל-ג'ירדי, נפגע הטנק עליו פקד סמל אריה לוצ'י ונדלק. למרות שנפצע בעינו, ועל אף שקיבל את אישור ה-מ"מ לנטוש את הטנק, העדיף לפעול עם צוותו כדי לכבות את השריפה. בעבודה מאומצת, באזור מוכה אש, הצליחו לכבות את הדליקה ולהמשיך בביצוע משימתם. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי