רס"ן יוסף לנגוצקי

עיטור המופת
יוסף לנגוצקי

יוסף לנגוצקי


תיאור המעשה: ביום ה-5 ביוני 1967, בצור-בחר ומוצב "הפעמון", הוביל רס"ן יוסף לנגוצקי את חייליו בלחימה בתעלות, ולחם לבדו בחלק מהתעלות עד גמר ביצוע המשימה. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי