סג"מ שמואל מוראד

עיטור המופת
שמואל מוראד

שמואל מוראד


תיאור המעשה: ביום ה-9 ביוני 1967, בעת טהור התעלות בתל-פחר, נפגע סג"ם שמואל מוראד בשתי ידיו, אך המשיך בפיקוד על אנשיו ובבצוע המשימה. משנפצע אחד מאנשיו מחוץ לתעלת הקשר, יצא וחילץ אותו תחת אש אויב, שנורתה ממוצב שני. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי