סמל ניקולס מורפורגו

ידיעות אחרונות
ניקולס מורפורגו

ניקולס מורפורגו


תיאור המעשה: ביום ה-5 ביוני 1967, בקרב על מערכי חן-יוניס, נפצע מפקד הטנק, סמל ניקולס מורפורגו בגבו. על אף פציעתו, המשיך להלחם דרך מערכי שיך זווד ואל ג'ירדי. הוא פונה לבית-החולים רק לאחר גמר ביצוע משימות אלה. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי