סגן ד"ר יהודה נאמן

עיטור המופת
יהודה נאמן

יהודה נאמן


תיאור המעשה: ביום ה-6 ביוני 1967, באזור אום-כתף, משנפגעו חיילים מרסיסי פגזים, שהתפוצצו על משאית בוערת, רץ סגן ד"ר יהודה נאמן קדימה למרות הסכנות, וטפל בפצועים, שהיו בקרבת המשאית. סגן ד"ר יהודה נאמן, המשיך לטפל בהם גם תוך כדי תנועת הכח בחזרתו ממלוי המשימה. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללייהודה ג'אד נאמן זכה בפרס ישראל על עבודתו כבמאי סרטים ביום העצמאות ה-61 למדינת ישראל (29.4.09)

ד"ר יהודה נאמן הלך לעולנו ב-26 בספטמבר 2021

כתבה עליו בעיתון הארץ, ספטמבר 2021