סגן ישי רון ז"ל

עיטור המופת ידיעות אחרונות
ישי רון

ישי רון


תיאור המעשה: בליל ה-3 באוקטובר 1969, היה סגן ישי רון ז"ל מפקד יחידת טנקים, שהייתה מוצבת בקירבת מעוז ליד תעלת סואץ, שעליו פשטה יחידה מצרית. עם תחילת ההרעשה, שקדמה לפשיטה, הכין סגן ישי רון ז"ל את יחידתו לפעולה, וכשנתגלה האויב, נע מיד ביוזמתו בראש יחידתו במהירות, הסתער על האויב ורדף אחריו למרות ההפגזה והאש שטוחת המסלול מהעבר השני של התעלה. על מנת לאפשר לעצמו תצפית טובה, הוא הסתער, כשהוא חשוף בצריח. תוך הסתערות הגיע לשפת המים. פגע בשלוש סירות אויב כשהוא עצמו מפעיל את זרקור הטנק, את נשקו האישי ומטיל רימונים לצדדים. בשעת פעולתו זו נפגע מאש האויב ונהרג. בפעולתו שימש דוגמא אישית לפקודיו ונסך מרץ ותוקפנות בפעולת הטנקים. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי