סגן יותם שש

צל"ש הרמטכ"ל
יותם שש

יותם שש


תיאור המעשה: בתאריך י"ח באב התשס"ו (12 באוגוסט 2006) נטל צוות מפלס"ר 401, בפיקודו של סגן יותם שש, חלק בקרבות על הכפר ע'נדוריה. צוות אחר של הפלס"ר נתקל במחבלים, וחמישה מלוחמיו נפצעו. סגן שש הוביל את חייליו לכיוון מקום ההיתקלות, תחת אש נ"ט ונק"ל, ועסק בחילוץ הפצועים. מאוחר יותר הוביל סגן שש את צוותו, במשימת חילוץ נוספת, לשני טנקים מגדוד "עשת" שנפגעו בעת שנעו בשטח נחות. מפקד הכוח שנפצע דיווח שמצב הפצועים קשה, וכי אין ביכולתו לחלצם בכוחות עצמו. עוד דיווח כי הוא שומע מטווח קרוב קולות של מחבלים המתקרבים לעברו. משהחל כוח החילוץ לנוע לכיוון הפצועים, נפתחה עליו אש. סגן שש שהבין את חומרת הסיכון, נתן דוגמה אישית לחייליו ורץ במדרון קדמי חשוף לאש, כשצוותו ממהר לרוץ בעקבותיו. בפעולתו אִפשר חילוץ מהיר של הפצועים משטח ההשמדה. סגן יותם שש הראה במעשיו רוח לחימה, נחישות, מנהיגות ומסירות לרעיו הלוחמים. על מעשה זה הוענק לו : צל"ש הרמטכ"ל י"ט באלול התשס"ז ספטמבר 2007, גבי אכשנזי, רב אלוף, ראש המטה הכלליסגן יותם שש, מפקד צוות, פלוגת הסיור של חטיבת שריון 401, ש"הראה דבקות במשימה, אחריות, דוגמה אישית, מקצועיות, רעות, רוח לחימה, נחישות, מנהיגות ומסירות לרעיו הלוחמים בעת פעילות בכפר ע'נדוריה".

כתבה מבמחנה 2007

כתבה מעיתון ביבשה - 082007

טקס חלוקת הצל"שים - שודר בערוץ הראשון