סמל מיכאל גן-בר

צל"ש האלוף
מיכאל גן-בר 2011

מיכאל גן-בר 2011


סיפור המעשה: ביום 17 באוקטובר 1973 היה סמל מיכאל גן-בר בדרכו לחצר מעוז "מצמד". לפתע החלה הפגזה כבדה על ציר התנועה, כל כלי הרכב התפזרו בשטח, ונהגיהם קפצו לתפוס מחסה בצדי הדרך. סמל מיכאל גן-בר הבחין בקצין, השוכב פצוע מתחת לזחל"מ שנפגע בלא יכולת להיחלץ. למרות האש הכבדה ועל אף העובדה שהאזור היה ממוקש, פינה סמל מיכאל גן-בר, בעזרת חייל נוסף, את הקצין הפצוע אל תחנת הפינוי הקרובה, כאשר בדרכם אף אספו נפגע נוסף. במעשה זה גילה סמל מיכאל גן-בר אומץ לב ואחות לוחמים. בנימין פלד, אלוף מפקד חיל האויר חשון תשל"ז אוקטובר 1975פרטים נוספים:
סמל מיכאל גנבר ויעקב דויטש היו במלחמת יום הכיפורים קשרים בגדוד נ"מ שנלחם באזור מצמד. במהלך הפגזה קשה על הגדוד הבחינו גנבר ודויטש בזחל"ם פגוע על ציר עכביש שמתוכו נופף פצוע לעזרה. תוך כדי ההפגזה הם יצאו עם נ"נ לכיוון הפצוע ומצאו קצין שוכב מתחת לזחל"ם הפגוע מבלי יכולת לזוז. הם חפרו מתחת לפצוע והעלו אותו על הנ"נ. הקצין הפצוע הסביר שהם נמצאם בשדה מוקשים וכך החל תהליך של תנועה זהירה על עקבות הנסיעה שלהם. גן-בר ודויטש הוליכו את נהג הנ"נ, פביאן ובדרך אף חילצו פצוע נוסף. על מעשיהם אלה הם זכו בצל"ש מפקד חיל אוויר.