סרן רועי מנוף

סרן רועי מנוף קיבל את צל"ש מח"א 6.10.1973