מפקח בנימין חי זכאי

עיטור המופת משטרת ישראל

מפקח בנימין חי זכאי קיבל את עיטור המופת משטרת ישראל בשנת 2004.