מפקח ו. ה.

עיטור המופת משטרת ישראל

מפקח ו. ה. קיבל את עיטור המופת משטרת ישראל בשנת 2004. בתאריך 4.3.03 נכנסו שני הקצינים ומפקח מ.ט., ל״קפה אינטרנט״ במרכז העיר ג׳נין, על מנת לעצור מבוקש בכיר, שביצע פיגועים רבים והיה שותף להוצאת מכונית תופת לישראל. מיד עם כניסתם הבחינו הקצינים כי קיים שוני בין מבנה בית-הקפה ומספר האנשים שבו לבין המידע שהיה ברשותם, אך למרות זאת החליטו לבצע את המשימה. פקד ו.ס. הבחין במבוקש שישב מאחורי עמוד ולידו עמד בחור שתיצפת. פקד ו.ט. הסתובב על מנת להורות לחבריו לירות ואז החל המבוקש לירות לעברם. בעקבות הירי נפגעו פקד ו.ט. ומפקח ו.ה., שלושת הלוחמים השיבו אש למרות ששניים מתוכם נפצעו והצליחו להרוג את המבוקש. פקד ו.ט. הפצוע יצא להזעיק כוחות חילוץ., מפקח מ.ט. המשיך לירות מעל ראשי האנשים בבית־הקפה כדי שלא יגיבו, וגרר את מפקח ו.ה. הפצוע אל מאחורי מחסה עד שחולצו. עיטור המופת מוענק לפקד ו.ט. ולמפקח ו.ה. על דבקות במשימה, התמדה וגילוי אומץ לב הראוי לשמש מופת. למפקח מ.ט. מוענק עיטור האומץ בגין אירוע אחר שבו נוטרל מבוקש במחנה פליטים בטול כרם וכן בגין חלקו באירוע זה.