רס"ר יורם אמר

עיטור המופת משטרת ישראל

רס"ר יורם אמר קיבל את עיטור המופת משטרת ישראל בשנת 2004.