רס"ר ת. ז.

עיטור המופת משטרת ישראל

רס"ר ת. ז. קיבל את עיטור המופת משטרת ישראל בשנת 2004.