רס"ר ג. פ.

עיטור המופת משטרת ישראל

רס"ר ג. פ. קיבל את עיטור המופת משטרת ישראל בשנת 2004. רס״ר גפ., וסייר צ.א., רס״ר ת.ז. ורס׳׳ר ע.א. משרתים ביחידה מיוחדת במג״ב. בתאריך 30.11.03 השתתפו הלוחמים במשימת מעצר מבוקשים בבית ברמאללה, שבו הייתה מעבדת נפץ. רס״ר ע.א. ורס״ר ת.ז. שימשו צלפים והתמקמו בדירה מול הבית שבו נמצאו המבוקשים. במהלך הסגירה וכן לאורך האירוע ירו המחבלים לכיוונם של השניים. לאור העובדה כי מדובר במבנה שבו מספר חדרים, נשלחו רס״ר גפ. ורס״ר צ.א. יחד עם כלב, על מנת לאתר המיקום המדויק של המבוקשים. השניים זחלו והגיעו לפתח הכניסה, ושלתו את הכלב פנימה. המבוקשים ירו על הכלב, הרגו אותו והתלו לירות לעבר שני הלוחמים שתפסו מחסה, השליכו רימונים והשיבו אש. השניים נשארו במקום כחצי שעה, על מנת לשלוט על פתח הכניסה, ואז קיבלו הוראה לסגת לאחור. שני הצלפים המשיכו במצור על הבית. לקראת הצהריים זיהו את אחד המבוקשים זוחל לכיוונם, והם ירו בו והרגו אותו. כעבור זמן קצר יצא המבוקש הנוסף מהבית, וירה ירי מכוון לעבר שני הצלפים. השניים השיבו אש והרגו את המבוקש. אירוע זה נמשך כארבע עשרה שעות, ובטופו נוטרלה מעבדת תבלה גדולה, שנמצאו בה חגורות נפץ, מנגנוני השהיה, רכיבים אלקטרוניים, פלאפונים, אזיקים ועוד. עיטור המופת מוענק לארבעת הלוחמים על גילוי התמדה, דבקות במשימה ואומץ לב הראוי לשמש מופת. העיטור מוענק לרס״ר ע.א. גם בגין חלקו באירוע אחר שבו נוטרל המבוקש, שירה באם ובשני ילדיה בקיבוץ מצר.