מפקח י. מ.

עיטור המופת משטרת ישראל

מפקח י. מ. קיבל את עיטור המופת של משטרת ישראל בשנת 2007.