רס"ר ו. א. ח.

עיטור המופת משטרת ישראל

רס"ר ו. א. ח. קיבל את עיטור המופת משטרת ישראל בשנת 2007.