רס"ר א. ע.

עיטור המופת משטרת ישראל

רס"ר א. ע. קיבל את עיטור המופת משטרת ישראל בשנת 2009. פקד ס"ש, פקד א"י, רס"ר מ"א ורס"ר א"ע משרתים ביחידה מיוחדת במג״ב איו"ש. במהלך פעילות שנערכה ב-4.5.07 בסמוך לשעה 17:30 בכפר סילת א־חרתיה בנפת ג׳נין, התקבל מידע על שני מבוקשים הנמצאים בשטח פתוח, מחוץ לכפר. למשימת גישוש בתוך רכב ממוגן יצא כוח שעליו נמנו פקד א׳׳י ורס׳׳ר מ״א. על הכות פיקד פקד ס׳׳ש וברכב הממוגן נהג רס׳׳ר א״ע. בשביל עפר צר, שנחסם על־ידי רכב, זיהה הכוח שבעה מבוקשים, חלקם חמושים. חרף נחיתותו המספרית של הכוח, הורה פקד ס״ש לאנשיו להמשיך לנסוע לכיוון המבוקשים. במרחק של מטרים ספורים מהם, פתחו המבוקשים בירי לעבר הכוח, כשהם מסתתרים מאחורי טראסות ששימשו להם מגן. רס״ר א״ע הפנה את הרכב שמאלה, על־מנת להקל על יציאת אנשי הכוח מהרכב. הלוחמים, בפיקודו של פקד ס״ש פרקו מהרכב. על אף הירי הבלתי־פוסק לעברם, השיבו אש, הסתערו על המבוקשים והרגו שלושה מהם. יתר המבוקשים נמלטו. עיטור המופת מוענק לפקד ס"ש, פקד א״י, רס"ר מ"א ורס"ר א"ע על חתירה למגע תחת אש ועל גילוי יוזמה, דבקות במטרה ואומץ לב הראויים לשמש דוגמה ומופת. דודי כהן, רב ניצב המפקח הכללי