פקד ו. ב.

עיטור האומץ משטרת ישראל

פקד ו. ב. קיבל את עיטור האומץ משטרת ישראל בשנת 2009. פקד ו״ב ורס״מ ג״א משרתים ביחידה מיוחדת במג״ב ירושלים. במהלך שנת 2008 שימשו השניים כמפקדי כוח מודיעין במבצעים שונים של היחידה שנערכו לצורכי סיכול ולחימה בפשיעה חמורה וסחר באמל׳׳ח. במסגרת תפקידם נכנסו לבדם למתנות פליטים ולשטחים עוינים, הנמצאים בשליטת הרשות הפלסטינאית. פקד ו״ב ורס״מ ג״ א היו במגע עם עבריינים, עם מחבלים ועם דרושים לחקירה, על־מנת לאמת מידע קיים ולאסוף ראיות ומודיעין לצורך הכוונת כוחות מעצר ליעדים ומטרות. השניים פעלו להשגת המידע המודיעיני והראיות שנדרשו תוך חיכוך רב עם אוכלוסייה צפופה ועוינת והישמעות בה ותוך דבקות במשימה על אף הסיכון לחייהם. פעילותם הובילה לתפיסת סוחרי אמל״ח ולמניעת פיגועים בשטח ישראל. עיטור האומץ מוענק לפקד ו"ב ולרס״מ ג"א על מעשי גבורה שעשו בעת מילוי תפקידם, תוך חירוף נפש והפגנת אומץ לב בלתי־רגיל. דודי כהן, רב ניצב המפקח הכללי