רס"ר ו. ש.

עיטור המופת משטרת ישראל

רס"ר ו. ש. קיבל את עיטור המופת משטרת ישראל בשנת 2009. פקד ס״ש, רס״ר ו״ש, רס״י ק״ד, פקד י״מ ורס׳׳ר ע״מ משוחים ביחידה מיוחדת במג״ב איו״ש. בתאריך 21.4.07, באזור ג׳נין, המתין כוח בפיקודו של פקד ס״ש בחוך כלי רכב, להגעתו של מבוקש בכיר למקום, לשם מעצרו. על הכוח נמנו רס׳׳ר ו"ש, רס״ר ק״ד, פקד י״מ ורס״ר ע״מ. ההמתנה הממושכת סיכנה אח הכוח מחשש שהתושבים המקומיים יזהו אותו. אל הכוה התקרב רכב ובו שלושה מבוקשים חמושים בנשק ארוך ו-RPG. המבוקשים פתחו באש לעבר הכוח מטווח קצר. רס׳׳ר ו"ש ורס׳׳ר ק״ד רצו ופניהם אל מול רכבם של המבוקשים והשיבו באש לעברם. במקביל, פקד ס״ש, פקד י״מ ורס״ר ע״מ איגפו את רכב המבוקשים וירו עליהם מאחור. בפעולה נהרגו כל שלושת המבוקשים, ואנשי הכוח יצאו ללא פגע. עיטור המופת מוענק לרס״ר ו״ש ולרס״ר ק״ד על דבקותם במטרה וגילוי יוזמה ואומץ לב הראויים לשמש דוגמה ומופת. צל׳׳ש מפכ״ל מוענק לפקד ט״ש, לפקד י״מ ולרט״ר ע״מ על הצטיינותם בפעילות מבצעית, תוך גילוי יוזמה ומקצועיות.