רס"מ ד. ב.

עיטור האומץ משטרת ישראל

רס"מ ד. ב. קיבל את עיטור האומץ משטרת ישראל בשנת 2007 על פעילותו בשנת 2002 במהלך מבצע חומת מגן. לאות ולעדות כי רס״מ ב.ד. מילא תפקידו במבצע חומת מגן תיאור העיטור פקד ח.ב.ד., רס״ם ב.ד.׳ רס״ר נ.מ.ח., רס״ר מ.ב.נ., רס״ם ח.ש. ופקד ד.ב. שירתו ביחידה מיוחדת של מג״ב. במהלך מבצע ״חומת מגן״, באפריל 2002, נכנסו כוחות צה״ל לעיר בית לחם. במהלך כניסתם נמלטו המבוקשים, והסתתרו באחד המבנים, בעודם מחזיקים בבני ערובה. המבנה כותר ע״י צה״ל והיחידה המיוחדת במג״ב, וביחד יצרו לחץ על המתבצרים. במהלך הפעילות נורתה אש ע״י המבוקשים לכיוון הלוחמים שכתוצאה ממנה נפגע אחד הלוחמים. רס״ם ב.ד. ששימש כחובש החל לטפל בפצוע תחת אש כבדה, בעודו מגונן בגופו על הפצוע. פקד ד.ב. החל לזחול אף הוא לכיוון הלוחם הפצוע. כתוצאה מהירי נפצע הלוחם הפצוע פעם שניה, וכן נפגע גם פקד ד.ב. בירכו. על אף פציעתו הגיע פקד ד.ב. ללוחם הפצוע ויחד עם רס״ם ב.ד. דאג למגן את האזור. כל זאת תחת אש. כתוצאה מהירי נפגעו הלוחם ופקד ד.ב. פעם נוספת, ורס״ם ב.ד. טיפל בשניהם, בו זמנית, עד לחילוצם. פקד ח.ב.ד., רס״ר מ.ב.נ. ורס״ם ח.ש. השיבו אש לעבר מקורות הירי, והחלו לפעול לחילוצם של הפצועים. כל זאת תחת אש כבדה, שבמהלכה נזרקו לעברם רימונים ומטעני צינור, והחדר שבו שהו החל לעלות באש. השלושה חילצו עצמם מהחדר, בסיוע הלוחמים האחרים, והמשיכו להשיב אש לעבר מקורות הירי. רס״ר נ.מ.ח. הצטרף אף הוא אל הכוח בפיק^, ןיןלףך^ןיעןגקו ^בו הפצועים, סייע לרס״ם ב.ד. בטיפול בהם ובמיגון המקום וכן סייע בחילוצם של פקד ח.ב.ד., של רס״ר מ.ב.נ. ושל רס״ם ח.ש. מהחדר הבוער אל הגג. חילופי האש בין הלוחמים לבין המבוקשים נמשכו עד לחילוצם של הלוחמים ע״י כוחות נוספים שהגיעו למקום. עיטור האומץ מוענק לפקד , ולפקד ד.ב. על מעשי גבורה שנעשו תוך מילוי תפקיד וחירוף נפש שיש בהם גילוי אומץ לב בלתי רגיל לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל רנ״צ משה קראדי המפקח הכללי אייר תשס״ז מאי 2007