רס"ר ע. א.

עיטור המופת משטרת ישראל

רס"ר ע. א. קיבל את עיטור המופת משטרת ישראל בשנת 2007 על פעילותו בשנת 2003.