סגן בנימין מאמו֗

צל"ש האלוף
בנימין מאמו

בנימין מאמו


צל"ש מפקד פיקוד הדרום מוענק לֿ7558462 סגן בנימין מאמו על שהראה אחריות, דוגמה אישית ומקצועיות. להלן תיאור המעשה: גדוד "הבוקעים" מחטיבת "עקבות הברזל" פעל תחת פיקוד חטיבת "גבעתי" במבואות הדרוםֿמזרחיים של העיר ח'אן יונס במקום המכונה ח'ירבת אח'זעה. סגן בנימין מאמו, מפקד מחלקה בפלוגה חי"ת, היה הראשון לחצות את גדר הביטחון המפרידה בין רצועת עזה לבין מדינת ישראל ובמהלך כל המערכה הוא נסע בשטחים שאינם מוכרים, בראש החטיבה. בבוקר יום שלישי, כ"ד בתמוז התשע"ד (22 ביולי 2014), הודיע מפקד טנק במחלקתו של סגן בנימין כי חלה תקלה באחד מזחלי הטנק ולכן הוא אינו יכול להמשיך לנוע. סגן בנימין ירד מהטנק שלו ותחת אש מחבלים, תיקן, לבדו, את התקלה ובכך חסך את הצורך בפעולה המורכבת של חילוץ הטנק תוך כדי קרב. זמן מה לאחר מכן, ניסו שני מחבלים לתקוף לוחמי רגלים מחטיבת "גבעתי" מטווח קצר מאוד. סגן בנימין הבין את תמונת המצב והבין שהוא לא יוכל לירות לעבר המחבלים בשל קרבתם הרבה לכוחות הרגלים. לפיכך, פקד סגן בנימין לנצור את כל כלי הנשק בטנק, שתחת פיקודו, ועל נהג הטנק הוא פקד להסתער על המחבלים כדי לעוצרם. בהסתערות זאת נהרגו שני המחבלים והאיום מעל לוחמי הרגלים הוסר. בהמשך המערכה פגע הטנק שתחת פיקוד סגן בנימין בחוליות מחבלים רבות ובמלכודות שהטמינו המחבלים ולא אחת הוא מנע במעשיו פגיעה בטנקים ובכוחות רגלים. סגן בנימין מאמו הראה במעשיו דבקות במשימה לאור המטרה ונכונות ללחום ולבצע את תפקידו גם תוך סיכון אישי. שלמה (סמי) תורג'מן, אלוף מפקד פיקוד הדרום ה' באדר התשע"ה 24 בפברואר 2015