סג"ם מתן חורש

צל"ש האלוף
מתן חורש

מתן חורש


צל"ש מפקד פיקוד הדרום מוענק לֿ5886371 סגןֿמשנה מתן חורש על שהראה אומץ לב ודוגמא אישית. להלן תיאור המעשה: ביום שישי, ה' במנחםֿאב התשע"ד (1 באוגוסט 2014), במהלך מערכת "צוק איתן", פעלה פלוגת הסיור של חטיבת "גבעתי" במרחב הכפרי ממזרח לעיר רפיח. מפקד הפלוגה, רב־סרן בניה שראל, זכרו לברכה, פקד על חוליה שכללה מפקד צוותֿלוחם, סגן הדר גולדין, זכרו לברכה, וקשרֿלוחם, סמל ראשון ליאל גדעוני, זכרו לברכה, להצטרף אליו ולבדוק דמות חשודה שניצבה בסמוך לפיר מנהרת טרור. כשהגיעה החוליה לקרבת פיר המנהרה, נפתחה עליה אש, ממנה נפגעו שני המפקדים והלוחם. סְגַן מפקד הפלוגה, שנכח בקרבת מקום, הגיע במהירות אל מקום האירוע, ראה את שני הנפגעים, נוכח שסגן הדר גולדין, זכרו לברכה, אינו נמצא וזיהה את פיר מנהרת הטרור. חוליית מתנדבים, מפקדים ולוחמים בפיקוד סְגַן מפקד הפלוגה, נכנסה לתוך מנהרת הטרור והחלה לצעוד בתוך המנהרה החשוכה להביא ראיות אשר עזרו לקבוע את מותו של סגן הדר גולדין, זכרו לברכה. במהלך החיפושים ניתק הקשר עם חולית סְגַן מפקד הפלוגה ועלה חשש כבד לגורל הלוחמים. סגןֿמשנה מתן חורש, מפקד שטרם שובץ לתפקיד בפלוגה, התנדב מיד והצטרף אל חוליית המפקדים והלוחמים. במהלך החיפושים בתוך המנהרה, שנמשכו שעה ארוכה, צעד סגן משנה מתן יחד עם חוליית המפקדים והלוחמים לאורך המנהרה, מרחק של מאות מטרים, הלוך ושוב, והעביר נתונים לכוחות שנותרו מחוץ למנהרה. למרות הסיכון הרב, הניע את סגןֿמשנה מתן הצורך לברר את גורלו של מפקד הצוות הנעדר. סגןֿמשנה מתן חורש הראה במעשיו יוזמה, עוצמה נפשית ונכונות לבצע את תפקידיו ואף מעבר לכך גם תוך סיכון אישי. שלמה (סמי) תורג'מן, אלוף מפקד פיקוד הדרום ה' באדר התשע"ה 24 בפברואר 2015