סג"ם נופך סולם

צל"ש המח"ט
נופך סולם

נופך סולם


בתאריך 20.07.2014 הוטל על המחלקה, שתחת פיקוד סגן־משנה נופך סולם, לאבטח כלי מכאני הנדסי בתוככי שטח האויב. זמן מה לאחר שהחלה המחלקה במשימתה, נפתחה לעברם אש מקלעים ונורו עליהם פצצות מרגמה. סגן־משנה נופך סולם היה הראשון להבין את תמונת המצב, חילץ את הכלי המכאני ההנדסי מהאש, הסתער עם הטנק לעבר סמטה צרה ממנה ירו שלושה מחבלים והרגם. לאחר ששלושת המחבלים נהרגו, גילה סגן־משנה נופך סולם את פתח המנהרה שממנה הגיחו המחבלים. במעשה זה מנע סגן־משנה נופך סולם פגיעה בחיילי הכוח.