זכריה ארטשטיין

תעודת הוקרה כנסת ישראל
זכריה ארטשטיין

זכריה ארטשטיין


תעודת הוקרה לזכריה ארטשטיין על גבורתך במרד גטו וורשה ראובן (רובי) ריבלין יו"ר הכנסת תשע"א 2011כתבה מישראל היום, אפריל 2017

התעודה שחולקה בכנסת, הנוח זהה לכל הזוכים

זכריה ארטשטיין