יצחק שלום חמילניצקי

תעודת הוקרה כנסת ישראל

תעודת הוקרה ליצחק שלום חמילניצקי על גבורתך במרד גטו וורשה ראובן (רובי) ריבלין יו"ר הכנסת תשע"א 2011