נחום חמילניצקי

תעודת הוקרה כנסת ישראל

תעודת הוקרה לנחום חמילניצקי על גבורתך במרד גטו וורשה ראובן (רובי) ריבלין יו"ר הכנסת תשע"א 2011