אהרון כרמי

תעודת הוקרה כנסת ישראל

תעודת הוקרה לאהרון כרמי על גבורתך במרד גטו וורשה ראובן (רובי) ריבלין יו"ר הכנסת תשע"א 2011