מאשה פוטרמילך (גלייטמן)

תעודת הוקרה כנסת ישראל

תעודת הוקרה למאשה פוטרמילך (גלייטמן) על גבורתך במרד גטו וורשה ראובן (רובי) ריבלין יו"ר הכנסת תשע"א 2011