יעקב פוטרמילך (יקובק)

תעודת הוקרה כנסת ישראל

תעודת הוקרה ליעקב פוטרמילך (יקובק) על גבורתך במרד גטו וורשה ראובן (רובי) ריבלין יו"ר הכנסת תשע"א 2011