יצחק צוקרמן (אנטק)

תעודת הוקרה כנסת ישראל
יצחק צוקרמן

יצחק צוקרמן


תעודת הוקרה ליצחק צוקרמן (אנטק) על גבורתך במרד גטו וורשה ראובן (רובי) ריבלין יו"ר הכנסת תשע"א 2011